Hakkımızda

Çalışmalarımız, modern biyoteknolojik yöntemlerin (bitki doku kültürü ve doubled-haploid teknikleri, markör destekli seleksiyon) bitki ıslah süreçlerine entegrasyonu ile geleneksel yöntemlere kıyasla daha kısa sürede, düşük maliyetle, %100 homozigot ıslah hatlarının üretimi üzerinedir.

Geleneksel yöntemlerle bitki ıslahı geri çaprazlamalar, mevsimsel engeller ve üzerinde çalışılması gereken materyal fazlalığı gibi sebeplerden dolayı 10-20 yıl gibi uzun süreler alabilmekte ve durulmuş bitkilerde %100 homozigoti elde edilemediği için genetik açılmalar ile verim kaybı yaşanabilmektedir. Son elli yılda modern biyoteknolojik yöntemler üzerine yapılan akademik çalışmalardaki artış elde edilen çıktıların ticari olarak kullanıma uygunluğunu sağlamıştır.

Firmamız, bitki biyoteknolojisi alanında tecrübeli kadrosu ve modern biyoteknolojik yöntemleri kullanabileceği laboratuvar altyapısı ile tohum firmalarına ıslah çalışmalarında AR-GE ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.